Gazeta Matematica

Academician Nicolae Teodorescu - 100 de ani de la naştere

Viaţa socială a fiecărui popor, a fiecărei naţiuni este periodic dominată de personalităţi deosebite, a căror activitate lasă urme adânci într-o anumită perioadă de dezvoltare. Viaţa ştiinţifică şi cea a matematicii româneşti a fost onorată începând cu 1930 de unul dintre cei mai valoroşi reprezentanţi ai săi – Academicianul Profesor Nicolae Victor Teodorescu.

Născut în Bucureşti la 5 iulie 1908, Nicolae Teodorescu a urmat cursurile liceului Spiru Haret, iar ultimul an de liceu l-a urmat la seminarul pedagogic Titu Maiorescu unde a dat examenul de Bacalaureat în 1926. În anul 1929 este licenţiat al Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti, secţia matematică. Pleacă apoi la Paris unde la 25 aprilie 1931 îşi susţine cu succes teza de doctorat intitulată „La derivee arcolaire et ses applications a la Physique mathematique”, în faţa unei comisii formată din Henri Villat (mare specialist în mecanica fluidelor) – preşedinte, iar membrii au fost Arnaud Denjoy (reprezentant al de frunte al şcolii franceze de teoria funcţiilor) şi H. Beghin. La susţinere a fost invitat în mod excepţional şi profesorul Dimitrie Pompeiu.

Nicolae Teodorescu şi-a dedicat cei peste peste 65 de ani de activitate Societăţii de Ştiinţe Matematice din România. A început, ca de altfel majoritatea marilor matematicieni, rezolvând probleme din Gazeta Matematică şi a continuat prin elaborarea de probleme. Din anul 1948 a fost vicepreşedinte al SSM, responsabil cu publicaţiile acestei instituţii, iar din 1975 a fost preşedintele ei. În această calitate, a depus eforturi susţinute pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor Societăţii de Ştiinţe Matematice. Rezultatele deosebite ale acestei instituiţii obţinute în ultima vreme sunt nemijlocit legate de activitatea Academicianului Nae Teodorescu. Încă de la înfiinţarea sa, Nicolae Teodorescu a coordonat revista „Bulletin Mathematique” , iar din 1975 toate publicaţiile periodice şi neperiodice ale SSM au fost conduse de el. În 1980 înfiinţează „Gazeta Matematică metodică şi metodologică” pentru profesori şi studenţi.
Restructurează conţinutul vechii Gazete, adăugindu-i rubrici noi (Informatică, Concurs, Recenzii, probleme comentate etc). Sub egida lui NicolaeTeodorescu se înfiinţează Concursul Gazetei Matematice, continuându-se astfel tradiţia vechii Gazete Matematice, sub numele de „Concursul anual al rezolvitorilor”.

Până în 1980 Academicianul Nicolae Teodorescu coordonează Olimpiadele Naţionale de Matematică şi militează pentru introducerea olimpiadelor locale pentru învăţământul primar şi naţionale pentru învăţământul gimnazial, al căror preşedinte este de la înfiinţarea lor.

A organizat sub egida Societăţii de Matematică consfătuiri cu învăţători şi profesori de matematică din învăţământul gimnazial, liceal şi universitar ce au avut caracter metodic, metodologic şi ştiinţific. În 1975 reorganizează Societatea de Ştiinţe Matematice şi participă activ la sesiunile de comunicări ale filialelor, ţinând lecţii şi conferinţe elevilor de gimnaziu şi liceu. Sub egida Societăţii de Matematică şi sub conducerea Academicianului Nicolae Teodorescu au apărut numeroase culegeri şi publicaţii metodico-ştiinţifice adresate elevilor şi profesorilor. Este organizatorul concursurilor de vară ale profesorilor de matematică de la Predeal, ajunse acum la peste 30 de ediţii.

Academicianul profesor Nicolae Teodorescu ne-a părăsit în 2000 la vârsta de 92 de ani, lăsând în urmă un adevărat tezaur pentru iubitorii matematicii.

Echipa gazetamatematica.net

 

Toţi cei care l-au cunoscut şi doresc să povestească amintiri cu şi despre academicianul Nicolae Teodorescu o pot face pe acest site trimiţându-ne materiale spre publicare prin formularul de propunere dedicat. Administratorul site-ului îşi rezervă dreptul de a face o selectie a acestor articole.